كلیه طرحهای عمرانی در بخش ساختمان از تاریخ شروع به كار تا زمان تحویل موقت تحت پوشش این بیمه نامه قرار می گیرند.

این بیمه نامه انواع عملیات ساختمانی نظیر احداث پلها، سدها، فرودگاهها، تونلها، سیلوها، بیمارستانها، هتل ها، بندرسازی، اسكله سازی، ساختمان ایستگاههای فرستنده رادیو تلویزیون و تأسیسات مخابراتی، ساختمانهای مسكونی و تجاری ،موج‌شكن، پروژه های آبیاری زهكشی و هر نوع عملیات ساختمانی دیگر پوشش بیمه ای دریافت می نمایند .

به عبارت دیگر این بیمه كلیه خسارات و زیانهای وارده به اموال بیمه شده را به هر علت بجز مواردی كه مشخصاً در بیمه نامه مستثنی شده جبران می نماید .

مدت بیمه :

مطابق مدت قرارداد بوده و بیمه گذار مطابق قرارداد خود میتواند دوره نگهداری  را نیز تحت پوشش قرار دهد .

سرمایه مورد بیمه در بیمه نامه تمام خطر مقاطعه كاری شامل موارد ذیل میگردد :

 1. كار موضوع قرارداد (كار دائم و موقت و كلیه مصالح مربوط) شامل:

  • مبلغ قرارداد(مطابق پیمان)

  • مصالح یا اقلام تهیه شده توسط صاحب كار(درصورت وجود در مبلغ پیمان منظور نمیشود)

 2. لوازم و تجهیزات ساختمانی

 3. ماشین آلات ساختمانی

 4. تعدیل

 5. برداشت ضایعات

 6. اموال موجود درمحل كار یا درمجاورت آن متعلق یا دراختیار صاحبكار (با تعیین حد غرامت )

 7. حقوق و عوارض گمرک

 8. هزینه حمل و نقل

 مسئولیت در قبال اشخاص ثالث  (Third Party Liability ) TPL

بخش دوم بیمه نامه های تمام خطر مهندسی عبارتست از پوشش بیمه ای نسبت به جان و مال اشخاص ثالث كه در نتیجه كار و اجرای پروژه محتمل است به آنها آسیب وارد گردد، اشخاص ثالث در این بیمه نامه ها اشخاصی تلقی میگردند كه جزء كاركنان  كارفرما ،پیمانكار و پیمانكار جز، و یا هر موسسه وابسته دیگر نباشند.

جهت اطلاعات بیشتر با شماره های 02188978462 – 02188978463 تماس حاصل فرمایید.

و یا به ایمیل info[@]takbimeh.ir پیام دهید