بیمه درمان تکمیلی

 بیمه درمان تکمیلی به هنگام بروز بیماری، نگرانی از به خطر افتادن سلامت بیمار و احتمالا نداشتن بیمه ،  برای بیمار و اطرافیان وی آزاردهنده است ، کارگزاری تحکیم آتیه نوین با ارائه بیمه درمان تكمیلی كوشش می‌كند تا هزینه معالجات پزشکی بیمه‌شدگان تا حد قرارداد پرداخت گردد و دغدغه هزینه‌های درمان از دوش بیماران و خانواده‌های آنان برداشته شود.کارگزاری تحکیم آتیه نوین با صدور بیمه‌نامه درمان تکمیلی جهت افراد شاغل در یک مؤسسه (خصوصی یا دولتی) و خانواده آنها به صورت گروهی زیر پوشش قرار گیرند و در صورت بستری شدن و یا انجام عمل جراحی، هزینه معالجات را تا مبلغ معین مندرج در قرارداد ، مازاد بر دفترچه خدمات درمانی و یا تأمین اجتماعی پرداخت گردد .

بیمه درمان تکمیلی

موارد زیر از جمله هزینه‌های قابل جبران است :
  • پرداخت هزینه‌های درمانی و بیمارستانی و عمل‌های جراحی
  • هزینه زایمان، انواع سنگ شكن، آنژیو گرافی قلب
  • هزینه عمل‌های جراحی مهم نظیر: جراحی قلب باز، جراحی مغز و اعصاب،
  • پیوند كلیه، پیوند مغز استخوان، پیوند ریه، پیوند كبد
  • هزینه‌های پاراكلینیكی
  • هزینه جراحی سرپائی
  • هزینه رفع عیوب انكساری چشم
  • هزینه آمبولانس شهری و بین شهری در صورت بستری شدن بیمار

اسکرول به بالا