بیمه نامه ماشین آلات پیمانکاری CPM

بیمه نامه ماشین آلات پیمانکاری CPMبیمه ماشین آلات پیمانکاری (CPM) ، ماشین آلات ساختمانی را در طول مدت به کارگیری آنها در اجرای پروژه های عمرانی و صنعتی پوشش می دهد.

مدت بیمه :

بطور معمول یک ساله می باشد مگر همراه با بیمه نامه مقاطعه کاری و نصب تحت پوشش قرار گرفته باشد که در این صورت مدت بیمه نامه ماشین آلات برای هر دو بیمه نامه یکسان خواهد بود.

پوشش بیمه ای بیمه ماشین آلات پیمانکاری (CPM) :

تنها پس از نصب و تست عملكرد صحیح ماشین آلات آغاز میگردد .

بیمه‌ بدنه ‌ماشین‌ آلات‌ ، پوشش‌ مناسبی‌ برای‌ دارندگان‌ و استفاده‌ كنندگان‌ این‌ ماشین‌آلات‌ در مقابل‌ خط‌رات‌ تصادم‌، سقوط‌، پرت‌ شدن‌، آتش‌ سوزی‌، صاعقه‌،انفجار، سیل‌ ، تندباد، زلزله‌ و دزدی‌ كامل‌ مورد بیمه‌ خواهد بود.

این‌ بیمه‌ درمواردی‌ كه‌ ماشین‌ آلات‌ در حال‌ كار یا تعمیر باشد و یا به‌ منظ‌ور بازدید و تمیزكاری‌، پیاده‌ و سوار شود و یا در جایی‌ متوقف‌ باشد، در ط‌ول‌ مدت‌ بیمه‌ نافذ خواهد بود.

مورد بیمه در این بیمه نامه عبارتست از :

ماشین آلات سنگین راه سازی مانند بلدوزر ، سایدبوم، گریدر ، غلطک ، جرثقیل اعم از ثابت و متحرک و …

دستگاههای ساکن و متحرک مانند : تجهیزات ساختمانی متحرک (خودکار و غیرخودکار) دستگاه آماده سازی بتن و تسمه های نقاله ، تجهیزات و ماشین آلات تولید نیروی بــرق و هـوای فشرده را شامل میگردد.

در واقع این بیمه هرگونه زیان یا خسارت با منشأ بیرونی را كه به هرعلت جز موارد مستثنی شده در هنگام كار ، در زمان احداث یا بهره برداری ، در مواقع تعطیل كار و یا زمان نگهداری به ماشین آلات وارد آید ، جبران مینماید .

 

موارد استفاده از این بیمه نامه :

  • كلیه صاحبان ماشین آلات و تجهیزات مورد استفاده در احداث و همچنین دوره بهره برداری ساختمان، برج، سیلو، دكل، مخازن، معادن، سدها،پل ها، سازه های آبی و خاكی، راه ها و بزرگراهها، باند فرودگاهها و راه آهن، سازه های دریایی، شبكه های آب رسانی و فاضلاب، تونل ،حفر چاه و عملیات حفاری
  • صاحبان ماشین آلات و تجهیزات مورد استفاده در احداث یا نصب خطوط انتقال نفت، گاز، تلفن، برق، آب
  • شركتهای تولید كننده ،فروشنده و یا لیزینگ انواع ماشین آلات

سرمایه مورد بیمه :

ارزش ماشین آلات (شامل ارزش جایگزینی نوی مورد بیمه مشابه با احتساب حقوق و عوارض گمركی، هزینه حمل و هزینه نصب درصورت وجود) 

اسکرول به بالا