معرفی سازمان تامین اجتماعی

بیمه تامین اجتماعیسازمان بیمه تأمین اجتماعی ایران یک سازمان بیمه گر اجتماعی است ، این سازمان عمومی غیردولتی ، وظیفهٔ پوشش اجباری بیمهٔ کارگران مزد ، حقوق‌بگیر و پوشش اختیاری صاحبان حرفه و شغل‌های آزاد را برعهده دارد .

ماده یک قانون تأمین اجتماعی می‌گوید:

به منظور اجرا و تعمیم و گسترش انواع بیمه‌های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامه‌های تأمین اجتماعی ، همچنین موضوع قانون تأمین اجتماعی و سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از محل وجوه و ذخائر ، سازمان مستقلی به نام «سازمان تأمین اجتماعی» وابسته به وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی که در این قانون سازمان نامیده می‌شود ، تشکیل می‌گردد .

سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری و امور آن منحصراً طبق اساسنامه‌ای که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد اداره می‌شود .

تعهدات و خدمات

تعهدات این سازمان برابر استانداردهای تعیین شده به وسیله سازمان بین‌المللی کار و سازمان بین‌المللی تأمین اجتماعی تنظیم شده‌است.

مهمترین تعهدات و خدمات این سازمان بدین شرح است:

  • مستمری بازنشستگی

  • مستمری از کار افتادگی

  • مستمری بازماندگان

  • مقرری بیمه بیکاری

  • غرامت دستمزد ایام بیماری

  • غرامت دستمزد ایام بارداری

  • پرداخت هزینه وسایل کمک پزشکی

  • کمک هزینه ازدواج

  • کمک هزینه کفن و دفن

مشاهده سوابق بیمه تامین اجتماعی :

هر کاربر جهت مشاهده اطلاعات می بایست کد ملی و شماره همراه را یکبار وارد نموده و کد کاربری دریافت نماید .

اسکرول به بالا