بیمه نامه تجهیزات الکترونیکی (EE)

یمه نامه تجهیزات الکترونیکی بصورت استاندارد تمام خطر می باشد ؛ امابرخی از شركتهای بیمه آنرا بصورت خطرات ذكر شده صادر می نمایند .

معمولترین خطرات مورد درخواست برای این نوع بیمه نامه عبارتند از : خطرات طبیعی برخورد مورد بیمه با جسم ثابت یا متحرك آبدیدگی مورد بیمه یا نفوذ مایعات به مورد بیمه نوسانات برق سرقت این بیمه نامه دارای استثنائاتی است كه در شرایط عمومی آن ذكر می شود .

این بیمه نامه شرایط ثابتی برای كلیه شركتهای بیمه ندارد و هر شركت بیمه ای ممكن است آنرا تحت شرایط مورد نظر خود صادر نماید .

 

لازم به ذكر است رایانه های رو میزی و دستی هم در این نوع بیمه نامه می توانند تحت پوشش بیمه ای قرار گیرند .

كلیه تجهیزات و دستگاههائی كه ارزش قطعات الكتریكی و الكترونیكی از ارزش قطعات مكانیكی در آنها بیشتر باشد مانند تجهیزات رادیو تلویزیونی، مخابراتی، آزمایشگاهی، تحقیقاتی، اندازه‌گیری، نقشه برداری، پزشكی، كامپیوتری و … تحت پوشش این بیمه قرار میگیرند .

 

در واقع این بیمه یك بیمه حوادث بر مبنای تمام خطرات است كه خسارتهای فیزیكی، ناگهانی و غیرقابل پیش‌بینی را كه بر داخل یا خارج موضوعات مورد بیمه وارد آید، جبران میكند .

مدت بیمه : حداكثر یكسال میباشد كه میتواند بنا به درخواست بیمه گذار تمدید گردد .

سرمایه مورد بیمه :

ارزش تجهیزات (شامل ارزش جایگزینی نوی مورد بیمه مشابه با احتساب حقوق و عوارض گمركی، هزینه حمل و هزینه نصب درصورت وجود)

کلیه صاحبان تجهیزات آزمایشگاهی، تحقیقاتی، كنترل و اندازه گیری، آموزشی و كمك آموزشی، اداری و دفتری، رادیو و تلویزیون ، مخابراتی، تفریحی، ورزشی، تبلیغاتی و نمایشی، تولید انرژی با ولتاژ كم، حفاظتی و امنیتی، فروشگاهها، كنترل ترافیك، حمل ونقل روشنایی، پزشكی و بیمارستانی، چاپ، كپی ، تكثیر به این بیمه نیاز دارند.

کلیه وسایل و تجهیزات الکترونیکی که در رشته های مختلف صنعت ، پزشکی ، تجارت و خدمات مختلف مورد استفاده قرار می گیرند .

برخی از انواع وسایل الکترونیکی که می تواند تحت پوشش بیمه نامه تجهیزات الکترونیک قرار گیرد به شرح زیر است:

کامپیوترها و قسمت های خارجی آنها مانند صفحه کلید ، چاپگر ، واسطه ها ، صفحه نمایش ، قلم نوری و پلاتر 

تجهیزات اضافی که برای بهره برداری مورد نیاز است مانند سیستم تهویه و ترانسفورماتور

کارت پانج ، نوارهای مغناطیسی و دیسک های نوری

تجهیزات پزشکی مانند دستگاه اشعه X ، تجهیزات دندانپزشکی ، آزمایشگاهی ، تشخیص طبی و غیره

دستگاههای الکترونیکی مخابراتی مثل تلفنخانه مرکزی ، تجهیزات ایستگاههای رادیو و تلویزیون ، رادار ، سیستم های ناوبری دریایی و هوایی

وسایل فیلمبرداری ، دوربین ها ، ویدئو ، دستگاههای ضبط و پخش صدا 

ماشین های اداری ، مانند دستگاه فتوکپی ، کامپیوترهای شخصی و غیره

مهمترین خطرهایی که می تواند تحت پوشش قرار گیرد عبارتند از :

آتش سوزی ، صاعقه ، انفجار ، سیل ، طغیان آب و طوفان 

شکست در اثر عوامل الکترونیکی و مکانیکی

سقوط هواپیما ، دوده ، خوردگی، گرد و خاک،  رطوبت ، غبار ، خسارت عمومی بـه وسیلـــه کـارکنـان ، زمیــن لرزه ،ریزش کوه

، سقوط بهمن

اسکرول به بالا