بیمه مسئولیت قراردادی


بیمه مسئولیت قراردادی ، جبران خسارات مالی و جانی وارد به طرف قرارداد بیمه‌گزار است كه ناشی از تعهداتی است كه بواسطه شرایط قرارداد بیمه‌گذار در مقابل دیگران به‌عهده گرفته است و تعهدات مذكور تحقق نیافته باشد .

بیمه مسئولیت قراردادی

انواع بیمه‌های مسئولیت قراردادی كه در حال حاضر ارائه می‌گردند عبارتند از :
  • بیمه مسئولیت مدنی شركتهای حمل‌ونقل بین‌المللی كالا از طریق جاده سی.ام.آر
  • بیمه مسئولیت مدنی شركتهای حمل‌ونقل بین‌المللی كالا بر اساس شرایط بارنامه‌ها فیاتا (اف.بی.ال)
  • بیمه مسئولیت مدنی متصدیان حمل‌ونقل داخلی
  • بیمه مسئولیت مدنی متصدیان حمل‌ونقل هوایی (داخلی ـ بین‌المللی)
  • سایر بیمه‌نامه‌هایی كه در آنها بیمه‌گزار به واسطه عقد قرارداد خصوصی در مقابل طرف قرارداد متعهد و مسئول می‌باشد .
اسکرول به بالا