بیمه نامه شکست ماشین آلات MB

بیمه نامه شکست ماشین آلات (MB) یكی از بیمه‌های دوره بهره‌برداری است .

ماشین‌آلات و تاسیسات موجود در یك كارخانه/ كارگاه كه برای خرید و نصب و راه ‌اندازی آنها سرمایه‌گزاری كلان صورت گرفته جزء مورد بیمه در این بیمه نامه محسوب میگردد.

کاربردها :

به عنوان مثال نیروگاه‌های تولید برق، دستگاه‌های توزیع برق كه در پست برق و خطوط انتقال نیرو قرار دارند، كلیه ماشین‌آلات تولید و تجهیزات كمكی آنها از قبیل ماشین ابزار، ماشین‌های كاغذ سازی، پمپ‌ها، كمپرسورها، مخازن لوله‌كشی و … می‌توانند تحت پوشش بیمه‌نامه قرار گیرند .

تمام موضوعات بیمه ای كه در زمان احداث میتوانستند تحت پوشش بیمه EAR قرار گیرند در زمان بهره‌برداری میتوانند تحت پوشش بیمه  MB قرار داده شوند .

به عبارتی این بیمه خسارات فیزیكی، ناگهانی و غیرقابل پیش بینی ناشی از شكست ماشین‌آلات و شكست ابزارهای مكانیكی و الكتریكی داخل یا خارج آنها را جبران مینماید .

پس از صدور گواهی PAC و انجام موفقیت آمیز وكامل دوره تست نیروگاه و یا سایر پروژه ها  و درج نقایص كم اهمیت  كه در طی دوران بین PAC  تا FAC رفع خواهد شد .

امنیت  دوره بهره برداری را به مخاطره نمی اندازد ، مسئولیت بیمه پروژه در خسارات از پیمانكاران به بهره بردار منتقل خواهد شد ( بجز نقایص مندرج در PAC ).

این بیمه نامه به ظاهر  شبیه بیمه نامه های تمام خطر بوده (همراه با استثنائات ) و درمقابل خسارت فیزیكی ناگهانی و پیش بینی نشده به ماشین و تجهیز تامین فرآهم می نماید.

بنابراین تامین این بیمه نامه منوط به ناگهانی بودن و غیر قابل پیش بینی بودن می باشد ، علاوه بر آن بیمه گزار ملزم به بازدید دقیق ماشین در حال بهره برداری است ، صدا های غیر معمول ، لرزش ها ، كاهش قدرت خروجی و غیره .

بیمه گزار به محض اطلاع از این نواقص، موظف است ، نسبت به رفع نواقص و كاهش احتمالی خسارت اقدام نماید حتی اگر ملزم به قطع بهره برداری باشد.

استثنائات این بیمه نامه در ماشین آلات عبارتست از ابزارهای قابل تعویض مصرفی مانند مته ، بخش های غیر فلزی مانند تسمه نقاله و همچنین موادی مانند سوخت ، كاتالیزور و غیره.

استثنائات این بیمه نامه  عبارتست از:

  • حوادث ناشی از تشعشعات اتمی ، سیاسی و خسارات غیر مستقیم

  • پوشش بیمه شكست ماشین آلات خطراتی كه تحت پوشش بیمه آتش سوزی عنوان میگردند (شامل آتش سوزی ، صاعقه ، انفجار، سرقت و غیره) پوشش نخواهد داد

مدت زمان بیمه :

  بیمه نامه شکست ماشین آلات (MB) یك ساله صادر میگردد .

  خسارت های قابل تامین عبارتند از:

  • خسارت های مستقیم ناش از آتش ، صاعقه ، انفجار و خطرات اضافی

  • خسارت و هزینه های ناشی از اقدامات لازم كه به منظور جلوگیری از توسعه خسارت صورت می‌گیرد.

سرمایه مورد بیمه :

ارزش ماشین آلات (شامل ارزش جایگزینی کالای جدید مورد بیمه مشابه با احتساب حقوق و عوارض گمركی، هزینه حمل و هزینه نصب (درصورت وجود)

اسکرول به بالا