بیمه نامه جامع ماشین آلات CMI

بیمه نامه جامع ماشین آلات (CMI) :

مانند بیمه نامه های سازه های تکمیل شده در دوران بهره برداری مورد استفاده قرار می گیرد.

بیمه نامه جامع ماشین آلات (CMI) در صنایع مختلف تولیدی مانند نیروگاه ها، پتروشیمی، پالایشگاه ها و … که در حال تولید می باشند قابل استفاده است ، این بیمه نامه به بخش های زیر تقسیم می گردد:

خسارات فيزيكي وارد به تحهیزات و دارای های یک تاسیسات كه در بخش يك بيمه نامه بصورت تمام خطر تحت پوشش قرار مي گيرد.

خساراتی ناشی از حوادثی مانند آتش، عوامل طبيعي، انساني، شكست و غيره که برفرض وقوع هر يك از اين حوادث و از بين رفتن بخش و يا تمام

نيروگاه ، بيمه گر ملزم خواهد بود تا نسبت به جبران خسارت فيزيكي وارده برابر با ارزش جايگزيني تا حد غرامت تعيين شده در جدول بیمه نامه ، اقدام به

پرداخت غرامت نمايد.

جبران خسارات جانبی :

ضمن اینکه علاوه بر جبران هزینه های فیزیکی وارد به تاسیسات بیمه گران بطور معمول هزینه های دیگری را از قبیل هزینه های نجات، پیشگیرانه، اطفاء

حریق، جابجایی در جهت مراقبت از تجهیزات، هزینه های پاکسازی، پرداخت هزینه های بکار گیری کارشناسان حرفه ای، هزینه تخریب بخش های آسیب

دیده و باز سازی آن و … را تحت پوشش قرار می دهند.  

بدیهی است که مطابق قانون مجموعه تاسیسات نیروگاهی یا هر گونه تاسیساتی که تحت پوشش بیمه قرار می گیرند بایستی بر اساس نظرات

سازنده، قوانین و مقرارات جاری تعمیر و نگهداری شود و نقص در این موارد از عوامل بازدارنده در میزان و جبران خسارت از سوی شرکت های بیمه خواهد

بود.

در جدول بیمه نامه های بهره برداری بخشی از بیمه نامه تحت عنوان فرانشیز ذکر گردیده است.

فرانشیز :

بخشی از خسارت می باشد که توسط بیمه گذار (یا بهره بردار نیروگاه)  تامین خواهد شد و تا زمانی که مبلغ خسارت بیش از فرانشیز

نباشد تعهدی به بیمه گر منتقل نخواهد شد و در صورت انتقال مازاد فرانشیز قابل جبران خواهد بود.

بخش دو: خسارات عدم النفع

در صورت توقف تاسیسات بیش از فرانشيز زماني تعيين شده در بيمه نامه ، در نتیجه حوادث فیزیکی مندرج در بخش یک ، بیمه گر متعهد می گردد که خسارات دیگری را تحت عنوان سود ناخالص و یا هزینه های ثابت  را به بیمه گزار پرداخت نماید.

وظایف شرکت بیمه :

موظف است تا ابتدا میزان افت سود ناخالص را که در نتیجه حوادث تحت پوشش ایجاد شده است را محاسبه نماید و پس از آن با کسر فرانشیز زمانی

بیمه نامه ، مبلغ کسری حادث شده در سود ناخالص را تامین نماید

نکته :

در بیمه نامه جامع ماشین آلات (CMI) بایستی دقت نمود که بیمه گر در محاسبات پرداخت عدم النفع موضوعات زیادی را بررسی می نماید از جمله روند بازار و اینکه مشتریان برق تولیدی، محتمل است برق تولیدی را در زمان دیگری از تولید کننده برق تامین نمایند، زمان اورهال و اینکه با این تعمیرات چه تغییراتی را محتمل است در تعهدات بیمه گر بوجود آورد.    

اسکرول به بالا